KVALITA Z ALMETA

Zhášecí členy (DIODA, VARISTOR, RC)

Jednofázové (DIODA)

na DIN lištu FZ 430

Jednofázové (VARISTOR)

lankové vývody 300 VAC FZ 530-CV+300K14-Z01/13
na DIN lištu 300 VAC FZ 530-CV+300K14

Jednofázové (ODRUŠOVACÍ KONDENZÁTOR)

na DIN lištu X2 275 VAC FZ 630

Jednofázové (RC)

lankové vývody 1 W 48 VAC FZ 718 42
drátové nebo lankové vývody 1 W 250 VAC FZ 720
drátové nebo lankové vývody 2 W 250 VAC FZ 721
drátové nebo lankové vývody 2 W 500 VAC FZ 722
RC + pojistkové pouzdro + úchyt na DIN lištu 1 W 250 VAC FZ 726 62
na DIN lištu 1 W 250 VAC FZ 730 43
lankové vývody 1 W 250 VAC FZ 730 43-Z01/04
drátové nebo lankové vývody 0,5 W 250 VAC RC UNIT

Třífázové

lankové vývody 1 W 415 VAC FZ 724
na DIN lištu 1 W 575 VAC FZ 724 50-3x220N022R-Z05/10

Vyzkoušejte naši stavebnici

rc členy stavebnice