KVALITA Z ALMETA

Transformátory

Podle dokumentace zákazníka

Zákaznické TRANSFORMÁTORY

Síťové transformátory

Na DIN lištu 230 V / 17 V 20 VA AT 333 20-230/17
Na DIN lištu 230 V / 24 V 20 VA AT 333 20-230/24
Toroidní transformátor 230 V / 24 V 100 VA AT 371 00-230/24